Perspektywy dzisiejszego budownictwa

Współczesne budownictwo ma przed sobą w naprawdę doskonałe perspektywy. Możemy tylko dywagować na temat tego, jak będzie wyglądało budowanie za 50-100 lat. Podobne wyobrażenia na temat naszej teraźniejszej epoki czynili nasi przodkowie- czy zrealizowały się ich marzenia? Budownictwo przyszłości będzie przede wszystkim oparte o jeszcze szerszą automatykę. Dlaczego rola automatyki w budownictwie jest tak duża?

Chodzi tutaj przede wszystkim o zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom, które będą pracowały na placu budowy. Im więcej ludzi pracuje w niebezpiecznych warunkach, czy poprzez wykonywanie poszczególnych prac fizycznych, tym większe ryzyko poważnych urazów, a nawet śmierci. Koszty społeczne, a także finansowe prac budowlanych ulegną znacznej redukcji, bowiem zjawisko wypadków i konieczności wypłaty odszkodowań będzie o wiele rzadsze. Wysoce prawdopodobnym jest to, iż za 50 lat większość prac będzie wykonywana przez roboty, które zarządzane będą ręką ludzką- w ten sposób będziemy budować, szybciej, taniej i bezpieczniej.

Podobne wpisy